Mienie publiczne cechy - strona 362

Czyn

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

. Jednostka będzie musiała wykazywać pewne cechy, zachowanie będzie musiało wykazywać pewne cechy, ze względu...

Teorie suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4438

wobec tego dwa pojęcia narodu: naród kulturalny (Kulturnation)- cechy obiektywne: kul­tura, obyczaje...

Interakcja społeczna - Gallup

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

, którzy lokują się wyżej niż my w zakresie jakiejś cechy, mające na celu określenie standardu doskonałości...

Dwa oblicza romantyzmu w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

- to są cechy ogólne, wyznaczniki gatunku. Inne cechy dramatów romantycznych na podstawie „Dziadów”: - to dramat...

Spółki gospodarcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

gospodarczego ma dojść przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. Cechy...

Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

od tego czy są nagradzane czy karane) podstawowe cechy: - nie są wynikiem racjonalnej analizy - nie kierują się logiką...

Polityczny składnik platonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

”. W „Polityku” Platon zastanawia się nad cechami, które powinny przysługiwać mężowi stanu. Rozpatruje...

Forma testamentu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1463

do pisania (np. maszyna do pisania), ponieważ pismo musi wykazywać indywidualne cechy testatora...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

kultury. Najwyższą wartością jest kultura. Człowiek jest środkiem do celu. Cechy wspólne różnych odmian...