Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - strona 4

Władztwo planistyczne gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - główny instrument planowania i zagospodarowania...

Zasady m.p.a.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...

Prace geologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

korzystanie z informacji geologicznej uzyskanej w wyniku swych prac Miejscowy plan zagospodarowania...

Źródła wolności budowlanej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru jest expressis Verbis sformułowana...

Prace geologiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

korzystanie z informacji geologicznej uzyskanej w wyniku swych prac Miejscowy plan zagospodarowania...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tak niestety zdarza się dosyć często...