Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - strona 3

Skutki zmiany wartości nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wywołać...

Zadania gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

jej zagospodarowywania, -miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [M.P.Z.P] odwzorowuje te kompetencje Miejscowy...

System aktów planowania - wykład

 • dr inż. Wojciech Łyczko
 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy → Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...

Kompetencje rady-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i programy gospodarcze podejmuje uchwały w sprawie...

Obszary ograniczonego użytkowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

dla budynków) Ustalenie obszaru ograniczonego użytkowania jest wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania...