Miejsce święte

note /search

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

religijnych do miejsc świętych - motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia...

Eliade: Sacrum, mit, historia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3171

); każdy człowiek religijny wydziela tę podstawę od reszty przestrzeni - miejsca święte, które jednoczą świat...

Ogólny zarys rozwoju podróży

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

w celach: Edukacji ( poznanie świata)  Odwiedzania miejsc świętych  Wypoczynku i zdrowia  Przyjemności...

Eliade sacrum, mit - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Antropologia współczesności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

) obszary nieuświęcone. Miejsca uprzywilejowane to miejsca święte świata prywatnego, np. ojczysty pejzaż...