Wykład - wojna krymska a upadek systemu świętego przymierza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wojna krymska a upadek systemu świętego przymierza - strona 1 Wykład - wojna krymska a upadek systemu świętego przymierza - strona 2 Wykład - wojna krymska a upadek systemu świętego przymierza - strona 3

Fragment notatki:

WOJNA KRYMSKA A UPADEK SYSTEMU ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA: GENEZA, PRZEBIEG.
Przyczyny:
Pośrednie
- wojna turecko-egipska (1839-1840) - wykazała ogromną słabość polityczną Turcji. Stąd każde z mocarstw starało się uzależnić Turcję od siebie, co było motywowane zarówno interesami politycznymi jak i ekonomicznymi
- rosyjski handel czarnomorski przewyższał o 50% handel przez porty bałtyckie i białomorskie, skutecznie konkurował z handlem angielskim i francuskim w Turcji i Persji. Tymczasem mając protektorat nad Mołdawią i Wołoszczyzną Rosja utrudniała morski eksport zboża z tych krajów do Anglii
- dlatego WB zdecydowała się nie dopuścić do opanowania ekonomicznego Turcji przez Rosję, paraliżowała wpływy rosyjskie nad Bosforem, wzmacniała wojskowo Turcję, gotowa do kompromisu z FR na wschodzie - by powstrzymać wpływy rosyjskie nawet drogą militarną
- dla Austrii ekspansja rosyjska również była niebezpieczna, utrudniała handel austriacki (Dunajem ku morzu czarnemu) - początkiem okrążenia ekonomicznego i politycznego Austrii od wschodu i południa
-obawa burżuazji francuskiej przed zachwianiem dotychczasowej równowagi w wyniku wzrostu ekspansji rosyjskiej
- dążenie Rosji do podziału Turcji lub wpływów w Turcji między Rosję i WB, z zachowaneim dla Austrii zachodniej części Płw Bałkańskiego
- wzrost napięcia w stosunkach Rosji z Turcją pod wpływem żądań Rosji i Austrii wydania patriotów wegierskich i polskich, którzy po klęsce rewolucji na Węgrzech znaleźli schronienie w Turcji. Po konsultacjach z Londynem i Paryżem sułtan odmówił, zobowiązując się jednak, że powstrzyma emigrantów od działania na szkodę Rosji i Austrii.
- car Mikołaj I był przekonany, że los Turcji jest przesądzony - musi się ona rozpaść, dlatego snuł plany w rozmowie z brytyjskim ambasadorem o ewentualnym podziale wpływów w tej okolicy (czasowe zajęcie Konstantynopola, utworzenie pod własnym protektoratem niezależnej Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Wołoszczyzny), oferta ta odrzucona. Pomimo napiętej sytuacji na lini Anglia- FR (zamach stanu Ludwika Napoleona, zapowiedź powrotu Francji do pozycji mocarstwa) Anglia i Francja ustaliły wspólną linię polityki w tej kwestii
Bezpośrednia -spór między Francją a Rosją o opiekę nad miejscami świętymi w Palestynie (wcześniejszy traktat rosyjsko-turecki gwarantował prawa religijne prawosławnym w państwach naddunajskich). Rosja jednak pretenduje do objęcia protektoratu nad wszystkimi prawosławnymi w Imperium Osmańskim.
28 II 1853r. car Mikołaj I wysyła ministra Aleksandra Mienszykowa do Turcji z zadaniem nakłonienia sułtana do przyjęcia rosyjskiego planu rozwiązania problemu miejsc świętych.
Mienszykow żąda bilateralnej umowy, gwarantującej przywileje dla Kościoła prawosławnego i prawa Rosji do opieki nad prawosławnymi w Turcji.

(…)

… neutralność - wysyła znaczne oddziały wojska do Siedmiogrodu i zdecydowanie żąda opuszczenia przez wojska rosyjskie księstw naddunajskich (w związku z układem sojuszniczym z FR i WB). Rosjanie opuszczają w sierpniu 1854r., teren zajmują Austriacy - front naddunajski przestaje istnieć.
W międzyczasie alianci proponują plany dyplomatycznego rozwiązania sporu, odrzucone przez Rosjan.
Pomoc austriacka okazała…
…. W międzyczasie II 1855r. Rosjanie ponieśli klęskę pod Eupatorią, potem stracili kurhan małachowicki - obrona miasta beznadziejna :P). Obroną dowodził początkowo książę Aleksander Mienszykow, potem generał Michał Gorczakow.
*Niektóre przyczyny przegranej Rosji:
- Rosja Mikołaja I „kolosem na glinianych nogach” - zacofanie ekonomiczne, upadek rosyjskiej metalurgii (gdy tymczasem Europa Zachodnia rozwijała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz