Miareczkowanie - strona 4

Żelazo - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1015

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodami analizy chemicznej: miareczkowaniem amperometrycznym...

Potencjometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2562

kalibracji? 4. Podział elektrod ze względu na funkcje jakie pełnią podczas miareczkowania. Opisać je. 5...

Elektrochemia - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

fosforanowy w środku)); 9.W miareczkowaniu konduktometrycznym punkt równoważnikowy ustala się przy pomocy...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

nie pamiętam( napewno trzeba było napisać główną reakcję miareczkowania.(2pkt) 4) zadanie trochę podobne...

Oznaczanie zasadowości wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2625

- ilościowy wskaźnik zawartości jonów wodorotlenkowych i węglanowych. Oznacza ją się poprzez miareczkowanie...

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1953

oznaczanie H2O2 10. Mieszanina Zimmermana – Reinhardta i jej rola w miareczkowaniu jonów żelaza 11. Podział...