Miareczkowanie bezpośrednie - strona 6

Żelazo - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1015

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodami analizy chemicznej: miareczkowaniem amperometrycznym...

Metody fizyczne oraz chemiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

na bezpośrednim miareczkowaniu wrzącej mieszaniny jednakowych ilości roztworów Fehlinga I i Fehlinga II (5+5cm3...

Kraking katalityczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

oznaczania indeksu bromowego węglowodorów aromatycznych przez miareczkowanie potencjometryczne ASTM D 1491-60...

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1953

oznaczanie H2O2 10. Mieszanina Zimmermana – Reinhardta i jej rola w miareczkowaniu jonów żelaza 11. Podział...

Elektrochemia - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Komorowska
 • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

fosforanowy w środku)); 9.W miareczkowaniu konduktometrycznym punkt równoważnikowy ustala się przy pomocy...