Mennica - strona 3

Prawo bankowe - Bank Centralny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Maciej Feliks
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

pieniądza w państwie a nie producentem (pieniądz produkuje mennica); art.31; pieniądze są wyprowadzane...

Pieniądz kruszcowy-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Robert Ciborowski
  • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

ewentualnego jego wydobycia oraz od importu z zagranicy. Każdy, kto posiadał np. złoto, mógł pójść do mennicy...

Handel, dochód, maszyny, pieniądz- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Maciej Holko
  • Ekonomia produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

142 O handlu zagranicznym owe pięćdziesiąt beczek można było sprzedać za sumę większą niż 1200 f. st., zysk tego indywidualnego kupca przekroczyłby ogólną stopę zysków, a kapitał napływałby naturalnie do tej zyskownej gałęzi handlu dopóty, dopóki spadek ceny wina nie przywróciłby wszędzie poprzedni...