Popyt, podaż, rynek - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż, rynek - wykład. - strona 1 Popyt, podaż, rynek - wykład. - strona 2 Popyt, podaż, rynek - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia - nauka społeczna
Gospodarowanie - wykorzystanie rzadkich zasobów materiałów
Ekonomia dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię
Mikroekonomia - pojedyncze gospodarstwa, podejmowanie decyzji przez pojedyncze podmioty
Makroekonomia - bada prawidłowości w skali całego kraju (bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto (PKB), polityka monetarna)
Początek ekonomii to rok 1776, dzieło pt. „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu”, Adam Smith, Szkot, podwaliny ekonomii
Makroekonomia - początek 1936, okres międzywojenny, „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, John Meynard Keynes, Brytyjczyk
POPYT, PODAŻ, RYNEK 20.09.2009
Gospodarka rynkowa kontra gospodarka centralnie zarządzana
Gospodarkę rynkową cechują:
rynkowa alokacja zasobów
prywatna własność czynników wytwórczych (tzw. kapitalizm)
Gospodarkę centralnie zarządzaną cechują
nierynkowa alokacja zasobów (plan centralny)
kolektywna własność czynników wytwórczych (tzw. socjalizm)
Podstawowe oznaczenia:
ilość - Q (ang. Quantity )
cena - P (ang. Price )
popyt - D (ang. Demand )
podaż - S (ang. Supply )
punkt równowagi - E (ang. Equilibrium ) ceteris Paribas - pozostałe czynniki nie zmienione
Pojęcie rynku
Rynek to mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr oraz usług
Rynek jest miejscem, zwykle zorganizowanym w sposób instytucjonalny, gdzie dokonuje się aktów kupna i sprzedaży czynników produkcji lub produktów i usług
Funkcje rynku
Rynek pełni funkcje regulatora procesów gospodarczych, tj.:
obiektywnej wyceny towarów i usług (cena rynkowa)
podstawy rachunku ekonomicznego
racjonalne rozdysponowanie zasobów
dopasowanie struktury produkcji do zapotrzebowania
Klasyfikacja rynku (1)
Wg potrzeb obrotu możemy wyróżnić rynek:
produktów i usług
czynników produkcji - prawa, ziemia, kapitał
Klasyfikacja rynku (2)
Wg zasięgu geograficznego możemy wyróżnić rynek:
lokalny
regionalny
krajowy
międzynarodowy
światowy
Klasyfikacja rynku (3)
W zależności od sytuacji rynkowej możemy wyróżnić rynek:
sprzedawcy
nabywcy
Klasyfikacja rynku (4)
W zależności od stopnia jednorodności przedmiotu transakcji możemy wyróżnić rynek:
homogeniczny (jednorodny)
heterogeniczny
Klasyfikacja rynku (5)
W zależności od stopnia ceny wyróżnia się rynek:
doskonały (doskonała konkurencja)


(…)

… popytu:
O położenie krzywej popytu decydują trzy grupy czynników
dochody konsumentów (nabywców)
gusty i preferencje
ceny innych dóbr powiązanych z danym dobrem (substytutów i dóbr komplementarnych)
Dochody konsumentów
Wraz ze wzrostem/spadkiem dochodów nabywców popyt na dobra normalne przy każdym poziomie ceny zwiększa/zmniejsza się co na wykresie skutkuje przesunięciem krzywej popytu w prawo/lewo…
… substytucyjnych i komplementarnych
wzrost/spadek ceny dóbr substytucyjnych zwiększa/zmniejsza popyt na dane dobro
wzrost/spadek cen dóbr komplementarnych zmniejsza/zwiększa popyt na dane dobro
Zmiana ceny dobra powoduje zmiany wielkości podaży wzdłuż krzywej podaży
Determinanty położenia krzywej podaży
O położeniu krzywej podaży decydują 3 grupy czynników:
technologia produkcji
koszty produkcji
ingerencja…
… rynek:
sprzedawcy
nabywcy
Klasyfikacja rynku (4)
W zależności od stopnia jednorodności przedmiotu transakcji możemy wyróżnić rynek:
homogeniczny (jednorodny)
heterogeniczny
Klasyfikacja rynku (5)
W zależności od stopnia ceny wyróżnia się rynek:
doskonały (doskonała konkurencja)
niedoskonały (niedoskonała konkurencja)
konkurencja monopolistyczna
oligopol (duopol) - telefonia komórkowa, kurierzy, transport
(czysty) monopol - Aquanet, Poczta Polska, PKP, Totalizator Sportowy, Mennica Państwowa
Pojęcie popytu
Popyt to ilość dobra jaką odbiorcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie cen
Prawo popytu rynkowego - wraz ze wzrostem/spadkiem ceny produktu zmniejsza/zwiększa się ceteris paribus, popyt na ten produkt
Pojęcie podaży
Podaż to ilość dobra, jaka dostawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz