Mejoza - strona 9

Botanika, mchy - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1477

mejozy - psyloty nie wytwarzały liści (zaobserwowano brodawki - może zaczynały występować liście) - brak...

Wykład - wady wrodzone

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

procesu rozdzialu chromosomów w mejozie. Krytycznym mometem jest segregacja chromosomów do przeciwległych...

Wykład - cykl komórkowy

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

. Pod wpływem obecności hormonów, które indukują mejozę , pojawia się w oocytach żab szponiastych czynnik...

Okres prenatalny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1092

. W podziale gamet występuje jeszcze jedna dodatkowa faza: mejoza, w której nowa komórka otrzymuje...

Wykład 13 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

w sekwencji DNA, zmiany które mogą być przekazywane do komórek potomnych powstałych w wyniku mitozy czy mejozy...

Komórka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

cytoplazmatyczny; mitoza, mejoza rekcja na bodźce `obok Bliklego pączek fruwa';) wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe...

Workowce

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Artur Kukiełka
 • Fitopatologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

zakończenie procesu płciowego, następuje kariogamia, krótka faza jądra diploidalnego, mejoza, dwu krotna...