Cechy charakterystyczne grzybów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy charakterystyczne grzybów - strona 1 Cechy charakterystyczne grzybów - strona 2 Cechy charakterystyczne grzybów - strona 3

Fragment notatki:


Grzyby są grupą organizmów o heterotroficznym sposobie odżywiania i najczęściej lądowym trybie życia.  Stosunkowo niedawno przekonano się o zasadniczych różnicach między komórką grzyba i rośliny, co wpłynęło na  ujęcie grzybów w odrębny takson. W obrębie królestwa Eukariota mają one rangę równą roślinom i zwierzętom, i  w świetle tego nie można grzybów dalej uważać za rośliny. Cechy Charakterystyczne Grzybów • W odróżnieniu od komórki roślinnej, komórka grzyba nie zawiera plastydów (brak chloroplastów  decyduje o cudzożywnym trybie życia).  • Materiałem zapasowym jest glikogen lub tłuszcze. Skrobia - związek energetyczny u roślin - nie tworzy  się nigdy.  • Ściana komórkowa najczęściej zbudowana jest z chityny. Jedynie u stosunkowo niewielkiej liczby  przedstawicieli ściana zbudowana jest z celulozy z chityną, samej celulozy lub innych związków.  • Ciało grzybów zbudowane jest najczęściej z nitkowatych strzępek. U grzybów prostszych są one często  nie podzielone, całe ciało grzyba jest wówczas jednokomórkowym, wielojądrowym utworem -  komórczakiem. Zespół wszystkich strzępek nazywa się grzybnią. W określonych warunkach strzępki  mogą się ze sobą ściśle splatać tworząc zwarte struktury, np. owocniki właściwe dla procesu rozmnażania  płciowego. W obrębie tych owocników tworzą się mejospory.  • Etapy rozmnażania płciowego są rozłożone w czasie (patrz niżej). Obecna jest dikariofaza. Sposoby Rozmnażania u Grzybów Rozmnażanie bezpłciowe. Rozmnażanie bezpłciowe nie wymaga zaangażowania osobników obu płci. Powstałe organizmy potomne  posiadają identyczny zbiór genów osobnika macierzystego.  U form jednokomórkowych sposobem rozmnażania wegetatywnego jest pączkowanie, tzn. tworzenie przez  komórkę uwypuklenia, które oddziela się i dorasta do normalnych rozmiarów (rys 1). U grzybów niższych (tj. u  form prymitywniejszych) tworzone są pływki, mającej postać wiciowca o jednej lub dwóch wiciach.  Grzyby wielokomórkowe mogą rozmnażać się poprzez rozpad strzępek na poszczególne komórki. Jednak  podstawowym elementem rozmnażania bezpłciowego są zarodniki wytwarzane przez wszystkie grzyby. Zarodniki  powstają na drodze mejozy (stąd nazwa mejospory) w zarodni, tworze wykształconym przez owocnik. Zarodniki  są jedno- lub wielokomórkowe, nieruchliwe (aplanospory), lub mające zdolność poruszania się (zoospory).  Zarodniki są produkowane wewnątrz (endospory) lub na zewnątrz zarodni (egzospory - np. zarodniki konidialne,  odcinane na końcach strzępek, są nieruchome i powstają na zewnątrz zarodni). 

(…)

… - do
wytwarzania owocników z zarodnikami otoczonymi ścianą komórkową.
Rys. Cykl rozwojowy śluzowca.
P! - plazmogamia, K! - kariogamia, R! - mejoza
Cykl życiowy śluzowca przebiega w dwóch fazach. Tworem wegetatywnym jest diploidalna śluźnia.
Jednokomórkowy, jednojądrowy zarodnik otoczony ścianą komórkową może kiełkować w dwojaki sposób. Może
powstać z niego pełzak, który w obecności wody wykształca wici i przekształca się w wiciowca; z zarodnika
może też od razu powstać pływka. stadium wiciowca nie jest stałym elementem cyklu życiowego, ponieważ
śluzowce żyjące w warunkach niedostatku wody tworzą jedynie pełzaki. Haploidalne pełzaki i pływki kopulują
parami. Powstające zygoty (2n) mają postać wiciowca lub pełzaka. Zygoty opatrzone wiciami tracą je po pewnym
czasie i przekształcają się w pełzaki. Następujące…
… grubą ścianą komórkową, mająca charakter
przetrwalnikowy. Procesowi kiełkowania zygoty towarzyszy podział redukcyjny. W związku z tym
przedstawiciele sprzężniowych są organizmami haploidalnymi, jedynym diploidalnym etapem cyklu życiowego
jest zygota.
Do sprzężniowych zaliczane są pleśniakowce. Należą tu przede wszystkim grzyby saprofityczne. Żyją w
środowisku lądowym na różnego rodzaju martwych…
… smak i zapach specyficznym gatunkom
pędzlaków.
Jądrzaki są w większości saprofitami rozwijającymi się na szczątkach roślin, żywności, drewnie, tkaninach. Znane
pasożyty atakują rośliny przyczyniając się do znacznych strat materialnych (niszczenie platnacji kasztana
jadalnego, winorośli, drzew owocowych). Szereg gatunków służy człowiekowi jako cenny obiekt badawczy.
Sporysz (przetrwalniki - skleroty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz