Najmniejsza jednostka funkcjonalna organizmu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najmniejsza jednostka funkcjonalna organizmu - omówienie - strona 1 Najmniejsza jednostka funkcjonalna organizmu - omówienie - strona 2 Najmniejsza jednostka funkcjonalna organizmu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

W-1
Komórka - najmniejsza funkcjonalna i strukturalna jednostka organizmu
Cechy organizmu: odżywianie
Metabolizm (m.in. oddychanie)
Wydalanie
Wzrost
Ruch
Reakcja na bodźce Rozmnażanie
Usuwanie resztek pokarmowych (wydzielanie)
Budowa komórkowa
przetwarzamy i powstają materiały budulcowe, zapasowe i to co niepotrzebne, szkodliwe wydalamy
WYDALANIE- usuwanie związków zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii
WYPRÓŻNIANIE- usuwanie niestrawionych resztek pokarmowych (wielokomórkowce i jednokomórkowce) egzocytoza (opróżnienie fagosomu)= defekacja
- ruch- nie równa się przemieszcznie roślini i grzybyruch cytoplazmatyczny; mitoza, mejoza
rekcja na bodźce `obok Bliklego pączek fruwa';) wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe
Komórki ewoluują w różnych kierunkach:
Eukariotyczne- mają mrawdziwe ; waściwe jądra komórkowe
Prokariotyczne- nie wykształciły w ewolucji jądra komórkowego. `pro'- przed jądrowymi, komórki przedjądrowe
Erytrocyt ssaków- bezjądrowy ale nie jest prokariota bo miał jądro i zatracił je (bezjądrzasty); w procesie apoptozy wyrzucił jądro śladem po jądrze jest zapadnięcie w środku
Eukariota- roślinne, zwierzęce, grzybowe, kom. protistów
Prokariora- bakteryjne, sinice to bakterie chemoautotroficzne
ściana kom.- rośliny, bakterie (niektóre), protisty (niektóre), grzyby
podzxiał wg. Funkcji- jednokomórkowe- wszystkie funkcje a inne wyspecjalizowane- określone funkcje.
Nukleoplazma + cytoplazma = protoplazma
Retikulum
Aparat Golgiego
Rybosomy (polisomy na powierzchni RER)
Diktiosom - jeden stos (cysterna) w ap. Golgiego. Aparat to wiele diktiosomów połączonych
Mitochondria (wpuklenia błony wewnętrznej, płaskie lub tubularne)
Peroksysomy
Proteasomy - kompleksy enzymatyczne o aktywności proteazowej; biorą udział w wewnątrzkomórkowycm trawieniu białek
Na cytoplazmę składają się: cytozol, organella, cytoszkielet oraz wtrąty komórkowe
Rzęski, wici, akrosom plemnika czy parzydełko w komórkach parzydełkowych też są organellami
Tkanki człowieka:
łączna
mięśniowa
nerwowa
nabłonkowa
TKANKA- zespół komórek o określonej budowie i określonej funkcji i zajmujących określone miejsce w organizmie


(…)

… się w twory nabłonkowe: włosy, paznokcie, gruczoły potowe, łojowe, mlekowe, soczewka oka
w kom. nabłonkowych centriole wędrują do części szczytowej i tworzą bazy dla wici i rzęsek
tkanka nabłonkowa może być pochodzenia ektodermalnego (np. skóra) endodermalnego (jelito) lub mezodermalnego (otrzewna)
nabłonki można podzielić na rogowaciejące ( u kręgowców, które wyszły na ląd) i nierogowaciejące zrogowaciale są wyłącznie nabłonki wielowarstwowe
wszystkie kręgowce są pokryte nabłonkiem wielowarstwowym, bezkręgowce mają nabłonek jednowarstwowy
TKANKA MIĘŚNIOWA
dwa typy: gładka i prążkowana ( sercowa i szkieletowa)
obecność prążków jest powodowana przez obecność aktynu i miozyny przyczepionych do prążka Z
występuje izotropowy prążek jasny (jednołomny) i ciemny prążek anizotropowy(dwułomny)
skurcz polega na wślizgiwaniu się włókien miozyny między aktynę
obszar pomiędzy jednymprążkem Z a drugim to sarkomer
nie ma włókien kurczliwych !!!
Miofibryle - pęczki włókien poprzedzielane i otoczone cysternami gładkiej siateczki śródplazmatycznej zawierającymi wapń, który powoduje skurcz
Mioblasty w czasie rozwoju zlewają się w syncytia - wielojądrowe włókna mięśniowe
Komórki mięśnia sercowego są jedno czasem dwujądrowe…
… `na siłę'
Poprzecznie prążkowana szkieletowa, sercowa i gładka
Obecność prążków wynika z regularnego ułożenia aktyny i miozyny ciemne- miozyna; jasne- aktyna
Linia Z- do tego przyczepione prążki
W czasie skurczu filamenty aktynowe wsuwają się pod miozynowe
Szerokość prążka ciemnego jest bez zmian; zmianie ulega szerokość prążka jasnego
Nie ma rozkurczu mięśnia!!! rozciągnięcie = relaksacja
Wyciąfanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz