Max Weber - strona 9

Cele, cechy i funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

wolności i przyznania części swoich prerogatyw rządzącym. Max Weber Legitymizacja jest wówczas...

Pojęcie polityki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 560
Wyświetleń: 791

. POLITYKA JAKO ZAWÓD ŻYCIE Z POLITYKI I DLA POLITYKI Niemiecki socjolog i teoretyk polityki Max Weber...

Warstwa a klasa społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

w pojmowaniu, wyjaśnianiu zjawiska nierówności społecznych dokonał Max Weber, wyodrębniając obok klasowego...

Wstęp do socjologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

August Comte Max Weber - socjolog niemiecki 1920 - I katedra socjologii w Poznaniu (Florian Znaniecki...

Dyskurs, władza, społeczeństwo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

, bo ogranicza się prawa człowieka. Max Weber socjologia przed- i po-weber-owska. Wielki inspirator socjologia...

Kontrola społeczna - Sankcje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

szkoły SOCJOLOGIZMU, zajmował się socjologią kultury, prekursor funkcjonalizmu Max Weber, Karol Marks...

Weber, Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1281

Max Weber - socjologia humanistyczna a z tym pierwszym to po prostu socjologia twórca koncepcji...

Filozofia społeczna - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1918

. Nie decyduje człowiek, tylko Bóg. Max Weber - "Etyka protestancka i duch kapitalizmu" - postawił tam tezę...

Desygnaty, podział - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260

i klasyfikacyjne -> Max Weber Pojęcia klasyfikacyjne Fakt, czy rzecz posiada cechę wyróżnioną przez to pojęcie...