Maskowanie - strona 44

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6167

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

Wykłady Biochemia Kliniczna - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz
 • Biochemia Kliniczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4473

jonów K+ związane z opuszczeniem przez K+ komórki w czasie kwasicy przejściowo maskuje niedobory...

Teoria polityki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3416

integruje, później psuje więzi. III. Funkcja demaskatorska Funkcja maskująca Konflikt może obnażyć słabości...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

problem niedoboru siły roboczej, maskujący faktyczne ukryte bezrobocie, a pojawiło się bezrobocie jawne...

Teoria literatury - podręcznik

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1736

. Jako że praca marzenia sennego ma charakter tropologiczny, analityk musi zmierzyć się z maskującą retoryką...

Funkcjonowanie rynku kapitałowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Rozdział 1 Pojęcie i struktura rynku kapitałowego Niewątpliwie jedną z najistotniejszych składowych systemu gospodarczego każdego demokratycznego państwa jest rynek finansowy. To właśnie na nim odbywa się ustawiczny ruch pieniądza, wynikający z realizacji szeregu transakcji oraz występowania wielu...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

kłamią: Najczęściej kłamstwo jest przejawem postawy maskującej: chcę coś ukryć, bo boję się konsekwencji...

Wychowanie w rodzinie-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Iwona Rudek
 • Teoretyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1449

dzieci doprowadza to do poczucia niepewności siebie, maskowanej agresywnymi formami zachowania się. Styl...