Maskowanie - strona 13

Zapory ogniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

oraz zapobieganie próbom połączenia z nieautoryzowanych hostów.  Translacja (maskowanie, maskarada) adresów...

Ekonomia polityczana- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

w maskowaniu sprzeczności i plag kapitalizmu, która nie jest zainteresowana w zachowaniu kapitalistycznych...

Barwniki fotosyntetyczne - Karotenoidy

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomolekułów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2905

. Karotenoidy występują w liściach, lecz ich żółto-pomarańczowa jest zwykle maskowana przez intensywną zieloną...

Uzależnienie alkoholowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1659

, upośledzenie uwagi, pobudzenie motoryczne, bełkotliwa mowa, zachowania kryminalne, może maskować urazy głowy...

Metody badawcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

codziennym o stosowanie instrukcji maskujących - przedstawienie im celu badań różnego od faktycznego...