Maskowanie - strona 13

note /search

Zapory ogniowe

  • Politechnika Warszawska
  • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1379

oraz zapobieganie próbom połączenia z nieautoryzowanych hostów.  Translacja (maskowanie, maskarada) adresów...

Ekonomia polityczana- wstęp

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

w maskowaniu sprzeczności i plag kapitalizmu, która nie jest zainteresowana w zachowaniu kapitalistycznych...

Uzależnienie alkoholowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychopatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1687

, upośledzenie uwagi, pobudzenie motoryczne, bełkotliwa mowa, zachowania kryminalne, może maskować urazy głowy...

Metody badawcze

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260

codziennym o stosowanie instrukcji maskujących - przedstawienie im celu badań różnego od faktycznego...