Maksyma - strona 9

Wittgenstein - filozofia i składnia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

, to jest on bez znaczenia. Taki jest sens maksymy Ockhama. (Gdy wszystko jest tak, jak gdyby pewien znak miał...

Kant - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć żeby stała się powszechnym prawem” - imperatyw kategoryczny...

WYKŁAD I rozbiór polski i powstanie Pugaczowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3766

chłopskiego zwanego w historii koliszczyzną, hajdamaszczyzną. Jego przywódcami byli Maksym Żeleźniak i Iwan...

Następstwo tronu w monarchii piastowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

w ten sposób wyraz maksymie podkreślającej suwerenność państwa, reprezentowanego przez króla - “rex est imperator in...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

zawsze jako cel, nigdy zaś jako środek. Jak stosuje się to prawo? Prawo moralne Maksymy postępowania Praktyczne...

Rozum i wola w etyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

rozpoznaniu mego przedmiotu, przez co człowiek uznaje go za coś, czym naprawdę one jest. Już stara maksyma...

BGB - niemiecki kodeks cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6153

. które zawierały ogólne maksymy odnoszące się do prawa osobowego i obligacyjnego ZGB uznaje się za zwieńczenie XIX...