Macierz odwrotna - strona 7

Przykladowe zadanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

+ k ⋅ m jk ⎡ 62 − 18⎤ D=⎢ ⎥ ⎣− 18 6 ⎦ 4. Wyznaczenie macierzy odwrotnej - pomnożenie macierzy D...

Matematyka - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

dla x ∈ π π , 4 2 wokół osi OX 1 b)Obliczyć całkę ∫ ln xdx 0 2. Rozwiązać układ równań metodą macierzy...

Macierze-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

posiada element neutralny - jest nim macierz jednostkowa. Zdefiniujmy macierz odwrotną. Definicja 7.0.14...

Całkowanie przez części - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Analiza i algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

A jest nieosobliwa, gdy detA≠0 MACIERZ ODWROTNA Jeśli dla danej macierzy kwadratowej A istnieje macierz B Spełniające...

Metody hodowlane - Wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Erwin Długosz
 • Genetyka i metody hodowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841

macierzy. Macierz odwrotna A-1 macierzy A to macierz spełniająca warunek: A-1A = AA-1...