Luka inflacyjna Keynesa - strona 6

Ideologia państwa dobrobytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 875

- uporządkowano emisję pieniądza, kontrolowany trend inflacyjny, państwo poręczyło wkłady oszczędnościowe...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Wrażliwość na stopy oznacza okres do przeszacowania Luka przeszacowania...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 11732

naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (luke) PKB (PNB) o 3% Luka PKB (PNB) jest to różnica pomiędzy...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4921

. Nadwyżka popytu nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu: - ceny...

Teorie bezrobocia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3059

a nie cen. Natomiast gdy czynniki produkcji wykorzystane są w pełni pojawia się tzw. luka inflacyjna...

Polityka pieniężna a kurs walutowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Opóźnienia reakcji gospodarki Luka popytowa Zmienne trudno prognozowalne Szoki podażowe Instrumenty polityki...