Lucyferaza - strona 2

Botanika - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

fotoluminescencja - mają lucyferynę. Gdy wydzielany jest enzym lucyferaza (np. przy poruszeniu) rozkładający...

Mikrobiologiczne badania ilościowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

, następuje utlenienie lucyferyny przy udziale enzymu lucyferazy w obecności jonów magnezu. Reakcji towarzyszy...

Wstęp do biochemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

: wydziela światło w czasie utleniania do oksylucyferyny, katalizowanego przez lucyferazę. W organizmach...

Biologia komórki roślinnej - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1386

z lucyferazą, świetlikami i transgenicznym tytoniem Adrenoleukodystrofia - defektywne białko integralne błony...

Wykład 5 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

. światło emitowane przy rozkładzie lucyferyny przez aktywną lucyferazę, której gen wprowadzono...