Lotność - strona 4

Liofilizacja-wady i zalety

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6762

- są to setki różnych składników lotnych, których lotność jest większa od lotności wody. Początkowo efekt...

Techniki analizy chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

. • Liofizacja. • Ultrafiltracja • Dializa • Metody wykorzystujące lotność próbki(techniki analizy fazy...

Przeprowadzenie próbki do roztworu

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2135

nie będzie przeszkadzał w dalszym toku analizy -użyty odczynnik jest wystarczająco czysty -straty spowodowane lotnością...

Ultrafiltracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582

rozdzielania przez destylację Rozdziela się 2 (lub więcej) składników ze względu na różną lotność - temperatury...

Bioagumentacja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

- biodostępność - rozpuszczalność - zdolność do sorpcji - lotność Odpowiedź na pytania: - Czy zanieczyszczenia...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

%). Smołę pogazową – bogate źródło arenów – poddaje się destylacji na frakcje i zaleŜności od lotności...