Lokacja - strona 11

Zarządzanie pamięcią

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Lewandowski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

lokację • Wirtualne numery stron są porównywalne z elementami listy w celu dopasowania – JeŜeli...

Poczet królów Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

gospodarczy kraju, popierał lokację miast i wsi, rozwój górnictwa, przeprowadził reformę monetarną...

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2639

specyfikacja, jakie aktywność - procesy - zdarzenia - lokacje - momenty czasowe - role należy włączyć...

Historia gospodarcza świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 3171

niemieckiego nazywana była lokacją, którą zajmowali się zasadźcy lub lokatorzy (zawierali umowę z panem...

Logika - Znak

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5215

- akty lokacyjne (lokacja) - wypowiedz odnosząca się do jakiegoś stanu rzeczy - akty illokayjne...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2037

prawnych. Ius polonicum i ius theutonicum - pochodna lokacji na prawie niemieckim. Wsie były lokowane...