Loftus

Pamięć - test (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bereziewicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1540

zapomnienia: Tulving Collins Loftus Norman Ile faz procesu przetwarzania informacji wyróżniamy: 7 3 2 5...

Wskazówki kontekstowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

i tworzą sieć relacji przynależności. Relacje te mają strukturę hierarchiczną Collins i Loftus (1975...

Psychologia- Pamięć

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3528

poddali krytyce amerykańscy psycholodzy Geoffrey LOFTUS i Elizabeth LOFTUS. W artykule, który opublikowali...

Emocje podstawowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Walenty Pawłowicz
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

konstruujemy opowieść - Loftus Zeznania naocznych świadków zdarzeń emocjonalnych - pytania sugerujące zostają...

Schematy i ich oddziaływanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

, które bezwiednie dodaliśmy później (Loftus, Palmer, 1974; Markus, Zajonc, 1985). Na przykład, jeśli zapytasz ludzi...

Wiedza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

najwyższym poziomie ogólności. Collins i Loftus - podstawowy czynnik decydujący o połączeniach...

Pamięć i teorie uczenia się

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Barbara Zmaczyńska
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2457

mechanizmu wyparcia. Elisabeth Loftus zauważa, że pamięć jest zniekształcona naszymi skłonnościami...

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA A PRAWO

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

zdarzeniu zostaje zniekształcona przez informację, która dociera do nas po tym zdarzeniu; Loftus, Miller...