Psychologia ogólna - pytania na egzamin - Teoria relacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3815
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia ogólna - pytania na egzamin - Teoria relacji - strona 1 Psychologia ogólna - pytania na egzamin - Teoria relacji - strona 2 Psychologia ogólna - pytania na egzamin - Teoria relacji - strona 3

Fragment notatki:

  1  Dr Elżbieta Zdankiewicz - Ścigała  Psychologia osobowości  II, III rok, psychologii, studia stacjonarne B      Rozróżnienia między cechami zdolnościowymi, temperamentalnymi i dynamicznymi w teorii  osobowości dokonał:  C.G. Jung  R.B. Cattel  G.A. Kelly  A. Maslow  B    Nie istnieje obiektywna rzeczywistość ani absolutna prawda. To, co istnieje to alternatywne  sposoby konstruowania zdarzeń. Pod tym twierdzeniem  na pewno podpisałby się:  C.G. Jung  R.B. Cattel  G.A. Kelly  A. Maslow  C    Proszę wskazać twierdzenie fałszywe:  Pięcioczynnikowy model osobowości może mieć zastosowanie w takich dziedzinach jak  doradztwo zawodowe  Model wielkiej piątki doskonale opisuje procesy zmiany osobowości  Weryfikacja trafności modelu wielkiej piątki opierała się o dane uzyskane w toku badań  frekwencyjnych  Pięcioczynnikowy model osobowości jest wykorzystywany w diagnozie osobowości  B    Idealizacja nieszczęścia to syndrom zaburzeń, który według psychoanalizy powstaje  wówczas, gdy:  Jednostka czuje się winna, gdy zaczyna realizować długo wyczekiwane pragnienie. Stąd  nieszczęścia są skutkiem samonarzucania ich sobie przez daną osobę  Nie ma dobrze uformowanej relacji między ego i superego  Nastąpiła kateksja energii libidynalnej na obiekt pierwotny  Jednostka została owładnięta przez instynkt śmierci  B    Wówczas, gdy na poziomie świadomym dominuje myślenie i percepcja to zgodnie z  koncepcją C. G. Junga jest to:  Typ uczuciowo-percepcyjny  Typ intelektualno-percepcyjny  Typ uczuciowo-intuicyjny    Typ intuicyjno-percepcyjny  B    Według J. Strelaua temperament jako determinanta rozwoju osobowości pełni funkcje:  Centralne  Moderujące    2  Centralne u dorosłych a moderujące u dzieci  Centralne u dzieci i dorosłych  B    Obserwujesz zachowanie bliskiej Tobie osoby (sytuacja hipotetyczna). Od czasu, gdy  awansowała w pracy zaczęła bardzo starannie się ubierać i „zapominać”, że miała wady i  słabości. Starasz się wyjaśnić jej zachowanie odwołując się do teorii C.G. Junga. Zgodnie z  tym, zakładasz, że:  Nastąpiła inflacja ego przez cień indywidualny  Nastąpiło utożsamienie się z personą  Nastąpiła integracja osobowości i jest to naturalna faza w procesie indywiduacji  Nastąpiła konfrontacja animy i aniumusa, stąd troska o wizerunek osobisty  B    Według teorii relacji z obiektem zaburzenia różnicowania Ja – Obiekt wywołują:  Osobowość z pogranicza  Charakter destrukcyjny  Charakter produktywny  Osobowość konformistyczną  A    Najbardziej popularne czynniki w modelu wielkiej piątki według Costy i Mccrae to:  Aktywność towarzyskość impulsywność emocjonalność intelekt  Ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność, otwartość 

(…)

… na:
Potrzebach braku
Potrzebie miłości i przynależności
Samorealizacji
Dochodzeniu do porozumienia ze sobą i światem
C
Im niżej w hierarchii potrzeb znajduje się dana potrzeba, w tym większym stopniu ma ona
charakter................... lub ........................... Wstaw w odpowiedniej kolejności brakujące
wyrazy:
Dowolny, rozwojowy
Przymusowy, dominujący
Świadomy, intencjonalny
Świadomy, przymusowy
B
Teorie…
… to:
5
Konstrukt wyłaniający się
Konstrukt zanurzony
Konstrukt nadrzędny
Konstrukt rdzenny
D
Wskaż prawidłowe połączenie:
Id – zasada realizmu
Ego- zasada przyjemności
Superego – perfekcjonizm
Ego – perfekcjonizm
C
Syndrom fałszywej pamięci opisany przez E. Loftus pozwala na:
Niezależną weryfikację tez Z. Freuda
Określenie warunków, w jakich terapeuci odzyskują wyparte wspomnienia urazu
Różnicowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz