Pojęcia i schematy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i schematy - omówienie - strona 1 Pojęcia i schematy - omówienie - strona 2 Pojęcia i schematy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIA I SCHEMATY (ROZDZ 3)
Pojęcie - poznawcza reprezentacja zbioru obiektów, np. kategorii naturalnych (owoce), sztucznych (liczby rzeczywiste) lub hipotetycznych (UFO).
Schemat poznawczy - złożona forma reprezentacji umysłowej, obejmująca zarówno sens typowej sytuacji (obiad w restauracji), jak i znaczenie typowych form zachowania (płacenie rachunku), jakie powinny być wygenerowane w reakcji na tę typową sytuację.
POJĘCIA
Są schematycznymi reprezentacjami zbiorów rzeczywistych obiektów, stanowią dla nich nadrzędną kategorię umysłową. Pozwalają identyfikować i rozróżniać obiekty w ramach konkretnych kategorii. Są zbiorami cech połączonych znaczeniowo lub funkcjonalnie.
- DESYGNAT - egzemplarz - przedstawiciel danej kategorii pojęciowej. Poszczególne desygnaty mogą się znacznie różnić w ramach jednej kategorii.
Struktura pojęciowa istotnych właściwości:
Koniunkcyjna (A i B)
Dysjunkcyjna (A albo B)
Pojęcia są niezależne od formy zmysłowej i właściwości zmysłu, którym postrzegane są obiekty. Mają charakter amodalnych sądów o relacjach między właściwościami obiektów.
Zapewniają systemowi poznawczemu ekonomiczne funkcjonowanie (skąpiec poznawczy) - ograniczają różnorodność danych docierających do umysłu.
Mają różne stopnie ogólności - im bardziej ogólne pojęcie, tym bardziej jest zbiorem właściwości typowych. Proces kategoryzacji - łączenie obiektów o wspólnych właściwościach w grupy.
Pojęcia nabywane są w toku doświadczenia - są zależne od kontekstu ich nabywania i stosowania. Pojęcia matrycowe a pojęcia naturalne
- Pojęcia matrycowe - inaczej sztuczne, naukowe - reprezentacje skończonej liczby cech wspólnych wszystkim desygnatom. Cechy te przysługują wszystkim desygnatom w jednakowym stopniu.
- Pojęcia naturalne - dominują w tworzeniu potocznej reprezentacji świata, są mniej precyzyjne, posiadają bardziej i mniej typowe egzemplarze. Struktura i funkcjonowanie reprezentacji pojęciowych
Teorie klasyczne (Bruner, Goodnow, Austin/ Lewicki/ Loftus, Loftus)
Pojęcie jako syntetyczny opis pewnej klasy desygnatów, zbiór cech istotnych, koniecznych i wyczerpujących. Cechy te inaczej nazywa się cechami definicyjnymi.
Nabywanie w procesie abstrahowania - wyróżniania pewnych cech przy pominięciu pozostałych.
Abstrakcja pozytywna - wyróżnianie cech istotnych (błąd I rodzaju)
Abstrakcja negatywna - pomijanie cech nieistotnych (błąd II rodzaju) (Lewicki, 1968)


(…)

… (wróbel vs drozd), jak również płciowo (spódnica vs spodnie).
Prototyp może być:
Najbardziej typowym egzemplarzem, najbardziej podobnym do pozostałych desygnatów kategorii i najmniej podobnym do desygnatów innych kategorii - podobieństwo rodzinne (Rosch)
Egzemplarzem o średniej arytmetycznej właściwości wszystkich desygnatów kategorii (Posner i Keele). Percepcyjne doświadczenie prototypu nie byłoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz