Krasucka - Psychologia 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krasucka - Psychologia 3 - strona 1 Krasucka - Psychologia 3 - strona 2

Fragment notatki:


TEMAT 3 MYŚLENIE proces poznawczy, w którym mózg wykorzystuje informacje ze zmysłów, emocji i pamięci do tworzenia reprezentacji umysłowych, takich jako pojęcia, obrazy, schematy i skrypty, oraz do manipulowania nimi. POJĘCIA umysłowe zbiory podobnych obiektów, idei czy doświadczeń
POJĘCIA umysłowe reprezentacje obiektów i zdarzeń wyprowadzone z naszego NATURALNE bezpośredniego doświadczenia (określane jako POJĘCIA ROZMYTE)
PROTOTYP Idealny lub najbardziej reprezentatywny przykład elementu danej kategorii pojęciowej POJĘCIA pojęcia definiowane na podstawie zasad i zbiorów wspólnych cech, jak definicje SZUCZNE matematyczne i zbiory encyklopedyczne HIERARCHIE poziomy pojęć, od najbardziej ogólnego do najbardziej specyficznego, w których POJĘCIOWE ogólniejszy poziom zawiera bardzie specyficzne pojęcia
MAPA POZNAWCZA
POTENCJAŁY WYWOŁANE
myślenie jest aktywnością aranżującą obszary mieszczące się w różnych częściach mózgu, a nie jeden „ośrodek myślenia”
mózg jako zbiór wysoko wyspecjalizowanych modułów, z których każdy zajmuje się innymi komponentami myślenia
INTUICJA zdolność do dokonywania ocen bez świadomego rozumowania
PAMIĘĆ UTAJONA (Seymour Epstein) SCHEMAT zbiór powiązanych pojęć, który dostarcza ram do myślenia na temat obiektów, zdarzeń, idei czy nawet emocji -pozwalają dokonać interferencji na temat brakującej informacji
asymilacja proces łączenia nowego ze starym akomodacja zmiana schematu
SKRYPT zbiór wiedzy na temat sekwencji zdarzeń i działań, których oczekujemy w określonych okolicznościach
myślenie w sposób PSYCHOLOGICZNY
identyfikowanie problemu
wybór strategii zaatakowania problemu
ALGORYTMY procedury czy wzory rozwiązywania problemów, które gwarantują poprawny wynik jeśli zostały prawidłowo zastosowane
HEURYSTYKI strategie poznawcze czy reguły „spod dużego palca” wykorzystywane jako skróty do rozwiązywania złożonych zadań umysłowych. W odróżnieniu od algorytmów heurystyki nie gwarantują prawidłowego rozwiązania
3 rodzaje heurystyk
kroczenie wstecz
poszukiwanie analogii
dzielenie dużego problemu na mniejsze
Przeszkody w rozwiązywaniu problemów:
nastawienie umysłowe - tendencja do reagowania na nowy problem w sposób używany w przypadku wcześniejszych problemów
fiksacja funkcjonalna - niezdolność do spostrzeżenia nowego zastosowania dla przedmiotu skojarzonego z odmiennym celem; postać nastawienia umysłowego
ograniczenia nałożone samemu sobie
Ocenianie i podejmowanie decyzji:
EFEKT POTWIERDZENIA
BŁĄD WSTECZNEJ PEWNOŚCI
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz