Literatura przedmiotu - strona 39

Notatki z wykładów 2011-2012

  • Metodologia badań I
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1799

Metody - wprowadzenie    Metoda   naukowa  w psychologii to sposób uzyskiwania sądów prawdziwych o procesach  psychicznych i właściwościach ludzi.  •  metoda to narzędzie  Metoda   psychologiczna  to zespół czynności, które badacz musi wykonać i zespół procesów, które  muszą się odbyć aby można b...

Gospodarowanie kapitałem

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1813

ci opracowania prezentowane s ró ne sposoby definiowania kapitał u ludzkiego. W literaturze przedmiotu poj cie...

Komunikacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1897

politycznego i wyborczego. Współcześnie w literaturze przedmiotu wymienia się trzy zasadnicze typy...

Prawie 100 zagadnień z zarządzania

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2541

w działaniu indywidualnym. 4.Podaj przynajmniej dwie definicje terminu „organizacja”, spotykane w literaturze...

Pedofilia- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3668

ze sobą. W literaturze przedmiotu obok "przemocy seksualnej wobec dzieci" stosuje się zamiennie takie terminy...