List żelazny - strona 2

Środki przymusu - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji. - List żelazny Art, 281 Jeżeli oskarżony...

Pytanie z odp. 3

Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

im, że ich obecność stała się zbędna art. 589§2 19.List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka...

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1078

pierwszej instancji wynosi: 6 miesięcy; 1 rok; 2 lata; nie jest określony ustawowo. List żelazny...

Postępowanie karne- test 23

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 875

się postanowienia; od dnia umieszczenia w areszcie lub zakładzie karnym. Organem właściwym do wydania listu...

Sądy powszechne - Sąd rejonowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

uprawniony jest także do wydania listu żelaznego i Europejskiego Nakazu Aresztowania. Instancją odwoławczą...

Środki przymusu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

oskarżonego ( list gończy ) ( Rozdział 29, Art. 278- 280 ) 4. List żelazny ( Rozdział 30, Art. 281- 284 ) 5...