Lipidy - strona 36

Związki organiczne i metabolizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

.: z białkami glikoproteidy, z tłuszczami glikolipidy. Tłuszcze (lipidy) dzielą się na proste (estry kw...

Mikrobiologia - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176

., lipidy, poliaminy Fingerprint fenotypu Numeryczna analiza – podejście fenetyczne GRZYBY Blaski i cienie...

Biologia komórki - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Beata Machnicka
 • Biologia komórki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4018

, węglowodanów, lipidów. Drugi etap to przejście od prebiotycznych reakcji chemicznych do systemów replikujących...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5222

: naprzemienne zamrażanie i rozmrażanie krwi podgrzewanie krwi (= rozpadanie lipidów w błonie) energia...

Fotolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

: skład ściany kom., lipidy, poliaminy Katalogowanie rDNA DNA/rRNA Analiza rRNA Fingerprint DNA...

Biofizyka- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Langner
 • Biofizyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1883

jednemu ladunkowi elementarnemu na sto czasteczek lipidu c) rosnie d) maleje 3. Ilosc obdarzonej ladunkiem...

Mikrobiologia - wykład 14

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

lipidów ułatwiają inwazję baktriom MRSA (ang. methicilin-resistant S. aureus) wielooporne szczepy...