Linia geodezyjna na elipsoidzie - strona 7

Układy współrzędnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

na mapach w skali. — do połowy XVII w. kula, — do połowy XIX w. elipsoida obrotowa, — bryła nieregularna...

Pomiary stopnia- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

POMIARY STOPNIA – WYZNACZANIE ELEMENTÓW ELIPSOIDY ZIEMSKIEJ METODĄ ASTRONOMICZNO – GEODEZYJNĄ...

Redukcja pomiarów geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

przy przenoszeniu na powierzchnię elipsoidy muszą podlegać redukcji. AZ – linia pionu wystawiona w punkcie A, AZ1...

Wysokość normalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1400

geodezyjnej B wyznaczamy ze wzoru Somigliana γ (B) = Gdzie: a,b - półosie elipsoidy. γa = 9,7803267702 m/s2...

Hipoteza izostazy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

odstęp pomiędzy geoidą, a elipsoidą. (anomalia – różnica między przyspieszeniem obliczonym, a pomierzonym...

Pomoce na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

. Obliczenie długości i azymutów linii geodezyjnej boku 1-2 za pomocą zadania „odwrotnego” metodą średniej...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1330

, kartezjańskim zależnością Linie pola wektorowego-linie wyznaczające kierunek pola, w każdym punkcie linii pola...

Gauss-Kruger - współrzędne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geodezja wyższa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1827

w sposób prosty. Jest to odwzorowanie wiernokątne walcowe poprzeczne elipsoidy. Dla celów geodezyjnych uŜywa...