Likwidus - strona 2

Uklad żelazo-węgiel - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

) E (2% , 1130C) C (4,3% ; 1130C) D (6,67% ; 1227C) Hartowanie powyżej linii GSK. Likwidus - A, C...

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

(+-) Otrzymywanie wykresu na podstawie krzywych chłodzenia L likwidus solidus α (www.ce.berkeley.edu/~paulmont/CE60...

Metale i stopy metali - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

, co odpowiada strukturze złożonej wyłącznie z cementytu. Linię likwidus wyznaczają punkty ABCD (ABC'D'), a linię...

Miedź i jej stopy - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

temperatur miêdzy liniami likwidus i solidus w uk³adach Cu-Sb i Cu-As powoduj¹ segregacjê dendrytyczn...