Liczba Reynoldsa - strona 7

Przepływy płynów - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
  • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1176

ona miano liczby Reynoldsa. Dla rurociągu o przekroju kołowym można zapisać: Reynolds stwierdził, że ruch...

Wodociagi i Kanalizacja-zagadnienia

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Magdalena Ciejak
  • Wodociagi i Kanalizacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

dotycz ce zale no ci od liczby Reynoldsa po uwzgl dnieniu chropowato ci piaskowej i rednicy ruroci gu. 8...