Leptoten

Opracowanie - spermatocytogeneza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

redukcyjnym(mejoza).leptoten,zygotem, patychtem i diplotem. Profaza trwa bardzo długo dlatego w kanalikach...

Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

redukcyjny w wyniku którego powstają dwa jądra haploidalne. Składa się z 4 faz. LEPTOTEN - w wyniku...

Wykład - oogeneza ssaków

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2079

stadia profazy · Leptoten · Zygoten · Pachyten - dochodzi do wymiany odcinków chromatyn pomiędzy...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568

; obejmuje chromatyny. Profaza I mejotyczna Leptoten - rozpoczyna się kondensacja chromatyny, rekombinacja...

Mejoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

; obejmuje chromatyny. Profaza I mejotyczna Leptoten - rozpoczyna się kondensacja chromatyny, rekombinacja...

Spermatogeneza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Embriologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

(preleptoten, leptoten, zygoten, pachyten, diploten). Dalej szybko następuje metafaza, anafaza i telofaza...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2142

z heterodimerów SMC I i SMC III + regulatory; obejmuje chromatyny. Profaza I mejotyczna Leptoten - rozpoczyna...

Układ płciowy męski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

; metafazę; anafazę; telofazę. Profaza mejozy I jest podzielona na pięć okresów: leptoten - kondensacja...