Lektura szkolna - strona 2

Formy pracy z lekturą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

popularyzowania książek ze spisu lektur szkolnych (i nie tylko) może odnosić się do organizowania wystaw książek...

Reformacja i kontrreformacja w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1134

literackich do obowiązkowej lektury szkolnej. Na lekcje języka polskiego uczęszczała głównie młodzież gdańska...

Polonistyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3598

. ) Lektura szkolna Elementy składające się na przygotowanie nauczyciela do pracy z lekturą: 1) Znajomość...

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3374

ukazujące życie szlachty, a „Pan Tadeusz”, „Pamiętniki” Paska i „Potop” weszły do kanonu lektur szkolnych...

Internet-czym jest?

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

„bryki”, czyli opracowania lektur szkolnych, recenzje podręczników szkolnych. Dzięki temu mini...

Teorie Rozwoju Sensorycznego i Percepcyjnego- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2387

Teorie Rozwoju Sensorycznego i Percepcyjnego 3 Procesy; Odbieranie Wrażeń (wykrywanie i różnicowanie informacji sensorycznej), Spostrzeganie (interpretowanie wrażeń), Uwaga (selektywność percepcji) Teoria Uczenia się – (Herb) Dziecko buduje wrażenia percepcyjne poprzez skojarzenia. Wydaje mu się że...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1743

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...