Legitymizm - strona 10

note /search

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

systemu politycznego, regulacja wewn stosunku w Niemczech. Równowaga polit. Zasady Legitymizmu...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1225

A Arystoteles 384-322 r p.n.e. Prezentował zupełnie inną formację umysłową aniżeli jego mistrz Platon, którego ostro atakował. Nie miał a Atenach praw politycznych. Ukończył platońską akademię, założył własną szkołę - Liceum. Z dorobku pisarskiego Arystotelesa zachowały się dwa dzieła: „Etyka Nik...

Historia doktryn politycznych i prawnych - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 973

PLATON (427 - 347): pochodził z rodziny arystokratycznej, obserwując upadek poleis dochodził do wniosku, że ewolucja ich zmierza ku złemu, degenerują się, zło nie przestanie nękać ludzi, dopóki rządów nie obejmą filozofowie; próbował uczyć rządzenia władców Syrakuz, później założył w Atenach akad...

Historia społeczna i polityczna Europy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2961

Prowadzący to prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz. Notatka liczy 124 strony opracowania własnego i w sumie 21 stron notatek z wykładów. Z notatek możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: monarchia absolutna, pluralizm polityczny, konflikt dwóch uniwersalizmów, cezaropapizm, rewolucja prze...

Historia doktrym polityczno prawnych URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1988

STAROŻYTNOŚĆ Narodziny myśli hellenistycznej. a) W służbie arystokracji. Najstarszy obraz greckiego społeczeństwa pochodzi od Homera z VIII w. przed Chr. ILIADA jest opisem wspólnoty stanowiącej monarchię, na której szczycie stoi otoczony aureolą boskości król Agamemnon, jest naczelnym wodzem, k...

Francja (2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1484

FRANCJA W OKRESIE ROZDROBNIENIA FEUDALNEGO (X-XIII w) [EPOKA FEUDALIZMU] # Traktat w Verdun (834) położył kres państwa frankońskiego, które zostało podzielone na 3 części - państwo francuskie powstało z zachodniej części państwa Franków, która przypadła w udziale Karolowi Łysemu. Panowali tu królo...

Feudalizm w znaczeniu politycznym (system lenny) i społecznym

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2541

Feudalizm w znaczeniu politycznym (system lenny) i społecznym 1. Monarchia patrymonialna. Feudalizm w znaczeniu politycznym (system lenny) i społecznym Termin „monarchia” wywodzi się z greki (monos - jedyny, archio - władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę (dożywotnio i samodzielnie - ew...