Legalizm - strona 5

Zadania własne gminy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

z zasadą legalizmu, działać na podstawie i w granicach prawa, a co za tym idzie, organ nie może podejmować...

Rozwój moralny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bednarz
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

- powyżej 16 lat (okres młodzieńczy) Orientacja umowy społecznej i legalizmu - słuszne jest to co zależy...

Prawo ustrojowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, wprowadzony - grudzień `89r. Zasada legalizmu (art. 7 konst...

Postępowanie karne- test 21

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1015

legalizmu oznacza: obowiązek przestrzegania prawa przez organy procesowe; uprawnienie stron do kontroli...

Postępowanie karne- test 23

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 805

, kiedy jeden adwokat broni kilku oskarżonych, których interesy pozostają w sprzeczności. Wyjątek od zasady legalizmu...

Postępowanie karne- test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 679

: w postępowaniu przygotowawczym tylko na wniosek d: w postępowaniu przed sądem tylko z urzędu 2. Zasada legalizmu...

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3423

.” Legalizm - postawa gotowości dawania posłuchu obowiązującym normom z tego względu, że są to normy prawne...