Kultura śródziemnomorska

Św. Augustyn 354 - 430

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

historiozofem w kulturze śródziemnomorskiej (teodycea - obrona doskonałości stworzenia). Przed chrześcijaństwem...

Kąpiele parowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Kosmetologia pielegnacyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

się z kultury śródziemnomorskiej. Z jej dobroczynnego wpływu korzystano już w starożytnym Egipcie...

Powstanie państwa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

ze sobą zdobycze kultury śródziemnomorskiej i frankońskiej – przyjęcie chrześcijaństwa dawało mo liwość korzystania...

Manipulacja społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

( w nazewnictwie kultury śródziemnomorskiej) 1. DIONIZYJSKIE - NAJWYŻEJ CENIONE SĄ DOBRA MATERIALNE I KOMFORT ŻYCIA...

Adolf Hitler-życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sławomir Hańczewski
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

się kultury germańskiej, plemion germańskich z pierwszych wieków, zgubne wpływy kultury śródziemnomorskiej...

Wstęp do antyku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2534

oddziałujące na Europę. Należy zaznaczyć, że wykład ogranicza się do kultury śródziemnomorskiej, Europy...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

- 6 w. p.n.e. w Grecji. Rzym wniósł wkład późniejszy i raczej pomijający kulturę śródziemnomorską...

Chleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2142

, a nie krojenia chleba, utrzymał się zresztą do dzisiaj w kulturze śródziemnomorskiej (m.in. we Francji). Wyraz...