Książeczka oszczędnościowa - strona 2

Wykład - Operacje Bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

formą gromadzenia oszczędności są: książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady...

Papiery wartościowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

cechę obiegowości (mobilność) - stąd np. książeczka oszczędnościowa nie jest papierem wartościowym...

Test z finansów

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7672

oszczędnościowo- rozliczeniowe. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe działają: tak samo jak książeczki...

Prawo bankowe - 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

oszczędnościowej, imienną książeczkę oszczędnościową lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy...

Pożytki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

wierzytelności) wyrażonych w treści dokumentu. Przykład: weksel, czek, książeczka oszczędnościowa, obligacja...

Kredyt bankowy2

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

na imiennych książeczkach oszczędnościowych udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawach...

Pieniądz i system bankowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

do podrobienia Rodzaje : Gotówka : - kruszcowy - papierowy - bilon Kredyt : - weksel - czek - książeczka...