Pieniądz i system bankowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz i system bankowy - omówienie  - strona 1 Pieniądz i system bankowy - omówienie  - strona 2 Pieniądz i system bankowy - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Pieniądz i system bankowy
Historia pieniądza: dobra, kruszce (waluta złota i bimetalizm), pieniądz papierowy. Prawo wypierania pieniądza dobrego przez zły (na przykładzie historii i współcześnie).
Pieniądz symboliczny, pieniądz bezgotówkowy, wymiana bezgotówkowa- barter. Od kantoru do banku. Na czym zarabia bank? Rezerwy bankowe. Kreacja pieniądza bankowego i mnożnik. Rodzaje banków: centralny, komercyjne, inwestycyjne, uniwersalne, specjalistyczne.
Bank centralny- jego funkcje . Metody oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza (system bankowy)
Polski system bankowy przed 1989 rokiem i obecnie.
Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) - systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.
Historia Pieniądza
Dobra
Bursztyny
Sól
papierosy
Kruszce
Złoto
Bimetalizm
System papierowo-złoty
Pieniądz papierowy
Wartość wewnętrzna pieniądza Pieniądz symboliczny i bezgotówkowy
Funkcja :
- środek wymiany
- jednostka obrachunkowa
- środek tezauryzacji - gromadzenie
Cechy :
- akceptowalny
- przenośny
- łatwo podzielny
- trudny do podrobienia
Rodzaje :
Gotówka :
- kruszcowy - papierowy - bilon
Kredyt :
- weksel
- czek
- książeczka oszczędnościowa
- obligacje
- akcje
- karta kredytowa
Impuls elektroniczny :
- karty płatnizce i kredytowe
Popyt na pieniądz : - popyt transakcyjny - funkcja jaką pełni pieniądz w procesie wymiany
- motyw przezorności - coś się może wydarzyć
- motyw spekulacyjny - korzyść z posiadania pieniędzy
- motyw statusu społecznego
Miary pieniądza
M 0 = baza monetarna, podaż pieniądza wielkiej mocy (pieniądz gotówkowy)
M1 = gotówka w obiegu pozabankowym + depozyty a'vista M2 = M1 + wkłady i udziały w towarzystwach budowlanych
M3 = M1 + depozyty terminowe sektora prywatnego
Mnożnik kreacji pieniądza bankowego


(…)

…= -------------- ; cb= --------------------------
cp + cb depozyty depozyty Instrumenty polityki monetarnej :
1. Stopy procentowe - cena, która płaci pożyczkobiorca :
- referencyjna - określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku międzybankowego polegające na sprzedaży (reverse repo) bądź zakupie (repo) przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz