Ekonomia - Polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Polityka pieniężna - strona 1 Ekonomia - Polityka pieniężna - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA PIENIĘŻNA
politykę pieniężną
prowadzi bank centralny (Narodowy Bank Polski)
podejmuje on decyzje w zakresie podstawowych stóp procentowych oraz kształtowania podaży pieniądza
PODAŻ PIENIĄDZA
ścisła kontrola podaży pieniądza
należy do podstawowych zadań banku centralnego
warunkuje stabilność siły nabywczej pieniądza (brak/niską inflację)
agregaty pieniężne
M0 - najwęższa miara pieniądza - pieniądz gotówkowy (wraz z kasami banków) //gotówka
M1 - obejmuje M0 oraz depozyty na żądanie w złotych i walutach obcych w bankach komercyjnych //rachunki
M2 - M1 plus wszystkie depozyty w bankach komercyjnych do 2 lat
M3 - M2 oraz bankowe papiery dłużne do 2 lat oraz transakcje repo
podaż pieniądza w Polsce (w mld zł)
M0 M1 M2 M3 IX 2010 124
419 744 752
WZROST PODAŻY PIENIĄDZA
Realny wzrost podaży pieniądza
stopniowy
i adekwatny do tempa wzrostu gospodarczego - odpowiadający wzrostowi wydajności w gospodarce
Narzędzia kontroli podaży pieniądza
operacje otwartego rynku
polegają na zakupie albo sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym
są głównym, sprawnym i elastycznym sposobem kontrolowania przez bank centralny ilości pieniądza w gospodarce
oprocentowanie tych papierów to tzw. stopa referencyjna (interwencyjna) - najważniejsza stopa, stanowiąca bazę dla innych stóp) ////to operacje krótkoterminowe (w Polsce np. 7 dniowe papiery - bony pieniężne)
zmiany stóp procentowych banku centralnego
zmiany stopy rezerw obowiązkowych
rezerwa obowiązkowa
minimalna wielkość rezerw gotówkowych w kasie banku komercyjnego
ustalana jako procent ogólnej sumy depozytów bankowych
obecnie wynosi w Polsce 3,5% (środki te oprocentowane są 0,9 stopy redyskontowej)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz