Krzywa uziarnienia gleby

Cechy gleb - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy higieny wieku dziecięcego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

, nienaruszonej strukturalnie. Jest zależna od uziarnienia oraz struktury gleby. Wyróżniamy dwa rodzaje gęstości...

Gleboznawstwo - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5376

- 27 Wyjaśnij pojęcie krzywej pF Między potencjałem glebowym a wilgotnością gleby istnieje zale ność...

Grunty trudne -Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2394

] zagęszczenie ID ≥ 0,7 Dobór gruntu na filtry odwrotne: wg Corps of Engineers: o Cu

Podstawy glegoznawstwa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1974

w glebie, znaczenie próchnicy dla żyzności gleb, właściwości fizyczne gleby, uziarnienie – kategorie...

Analiza granulometryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2254

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Analiza granulometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Grunty budowlane-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

przedstawione są w postaci krzywej uziarnienia. Oznaczenie frakcji gruboziarnistej pozwala wydzielić grupy...