Krzywa obojętności wypukła

Zachowania konsumenta

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • dr Tomasz Taraszkiewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

lub tylko dobro Y, a nie zróżnicowaną, jak to ma miejsce przy wypukłej krzywej obojętności. 3.3.4. Krzywe...

Teoria wyboru konsumenta

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2443

kombinacji dóbr. Kształt krzywej obojętności ( wypukła w kierunku początku układu współrzędnych ) wskazuje...

Konsument i konsumpcja

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Monika Majewska
  • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

konsument zawsze chciałby znajdować się na możliwie najwyższej krzywej obojętności. Równocześnie napotyka...

Równowaga ogólna- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

styczności krzywych obojętności tych dwóch podmiotów i nazywa się krzywą kontraktów. Jeśli podział nie leży...