Krzywa obojętności dla dóbr doskonale substytucyjnych - strona 12

Mikroekonomia UEK testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Czekaj
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 16037

dwu punktów na tej samej krzywej obojętności (wykres). 27. Kiedy cena dobra spada a dochód pozostaje...

Kursy walutowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 483

, przy założeniu niezmienności dochodu, cen innych dóbr oraz danych preferencjach konsumenta. KRZYWA DOCHÓD...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

zestawu dóbr i usług przy ograniczonym dochodzie 2. Co to jest krzywa obojętności oraz jak się ją wyznacza...

Mikroekonomia - wykłady

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3213

dwóch dóbr przy ich ograniczonej alokacji. Układ na krzywej możliwości produkcyjnej...

Model AD-AS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2772

poziomem cen, a całkowitymi wydatkami konsumentów na dobra i usługi w gospodarce w danym czasie jest krzywa...

Wykład - Decyzje konsumenta i popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

porządkowa (ordynalna) Obojętność dla różnych rodzajów dóbr (nietypowe krzywe obojętności): substytuty...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

jej niższego poziomu Krzywe obojętności wyrażają jego indywidualne upodobania propozycji konsumowanych dóbr...