Krzywa Laffera - strona 10

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 945

przez przedsiębiorstwa Rozbudowa strefy ubóstwa Krzywa Laffera W strukturze dochodów budżetowych państwa dominują dochody...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617

gospodarczego. Krzywa Laffera: Dopóki wzrost stopy podatkowej wiąże się ze wzrostem produktu społecznego...

Ekonomia - zagadnienia

 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

% państwo, 5% gminy) Przychody z podatków T2 b Krzywa Laffera   T3     T1 a         0 T1/Y1 T2/Y2 T3/Y3 100...

Makroekonomia w tabelkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

% państwo, 5% gminy) Przychody z podatków T2 b Krzywa Laffera T3 T1 a 0 T1/Y1 T2/Y2 T3/Y3 100% Stopa...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4326

. ( tutaj krzywa Laffera) Zależność pomiedzy stawką podatkową, a dochodami z tytułów podatku do budżetu. Pierwsza...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3297
Wyświetleń: 7994

MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne ...

Makro - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3892

jest interwencjonizm (polityka aktywna) Krzywa Laffera: pokazuje zależność między wysokością opodatkowania, a wpływami...