Krzywa IS - strona 4

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1582

podaży pieniądza. Popyt na pieniądz. Teorie popytu na pieniądz. 7)Model IS-LM. Krzywa IS. Wyprowadzenie...

Makroekonomia w handlu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

spada. Teraz przypuśćmy , że wydatki państwa zostały zwiększone. Krzywa IS zostaje przesunięta w prawo...

Model IS-LM a zatrudnienie - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 4081

polityka monetarna a pułapka płynności W przypadku polityki fiskalnej przesunięcie krzywej IS w prawo...

Makroekonomia - Rachunkowość Narodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zbigniew Stańczyk
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4025

na zmiany stopy procentowej R↑ → I, E, C ↓ Krzywa IS C = a + b(1-t)Y / b - krańcowa skłonność do konsumpcji...

Makroekonomia - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Dagmara Zuzek
 • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3570

dochodu ad2. Krzywa Is wyznacza takie kombinacje dochodu i stopy procentowej, które zapewniają równość...

Makroekonomia test Wilczyński

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Wilczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 10997

Przy danej wysokości stopy procentowej, wyższe dodatki państwowe spowodują: przesuniecie krzywej IS w dół...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1533

, aktywa za granicą). MAKROEKONOMIA - 5 MODEL IS-LM (r - mechanizm stopy procentowej) Krzywa IS...

Makroekonomia - Wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2058

, ale także zmiany realne (krzywa IS przesuwa się w prawo). POLITYKA PIENIĘŻNA -zmiana na rynku pieniądza: ∆M...

Makroekonomia - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

budżetu przy potencjalnym PKB w stosunku do PKB wyjściowego. odp. obliczamy krzywą IS, LM, Y i R...