Krzemiany - strona 9

Klasyfikacja spoiw

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2261

powodując utworzeniu obfitych mas zielonych.Gł. skład. klinkieru cem. są :krzemian trójwap. (alit)3CaOxSi2...

Surowce do produkcji superfosfatu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

wytrącenia z gorących roztworów lub powolnego rozkładu krzemianów pod wpływem H2O i CO2 Krystaliczne ciało...

Spoiwa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inz. Hanna Marszałek
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

wapnia Ca(OH)2 z CO2 znajdującym się w powietrzu, tworzenie krzemianów w autoklawach przy wyrobach...

Wietrzenie w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

, krzemiany i glinokrzemiany rozkładaja sie w procesach kaolonizacji, serpentynizacji, chlorytyzacji. Woda...

Materiały konstrukcyjne-metale

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Marek Kwiatkowski
 • Chemia i społeczeństwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

węglanu wapnia •Reakcja silnie alkalicznego tlenku wapnia z tlenkami krzemu i glinu: krzemian i glinian...

Korozja kwasowa betonu cementowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5516

na rozkładzie uwodnionych krzemianów i glinianów wapnia. Korozja pod działaniem wód kwaśnych polega na obniżeniu...