Krzemiany - strona 13

Azbest w środowisku - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali, głównie...

Procesy magmowe (plutoniczne)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442

pegmatytowy. Zasadniczą rolę skałotwórczą odgrywają resztki magmowe (rozrzedzone krzemiany). Powstają...

Litosfera - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

% (tlenki, krzemiany, glinokrzemiany, bo wchodzą bezpośrednio w reakcje z innymi pierwiastkami) -krzem-27,72...

Plamy gorąca i typy skał

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Właściwości fizyczne Udział w budowie skał Uwagi KRZEMIANY *tetraedry SiO4 *zwykle twarde z wyjątkiem miki...

Wykład - Spoiwa mineralne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470

), spoiwo krzemianowe ze szkłem wodnym, uzyskiwane przez zmieszanie szkła wodnego (roztwór krzemianów...