Kronika - strona 4

Źródła historyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kasprzyszak
 • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

, statuty, programy partii; - opisowe: dokumenty opisowe, roczniki, kroniki, pamiętniki, historiografia...

Rogier van Weyden

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Juliusz Raczkowski
 • Historia sztuki średniowiecznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

MALARSTWO NIDERLANDZKIE XV w Rogier van Weyden Kronika de Hainnaut, 1448 Ołtarz Sądu Ostatecznego...

Wincenty z Kielczy - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2044

. Wincenty propagował w tym dziele zjednoczenie rozbitej na dzielnice Polski. Przypisywano mu także kronikę...

Pojęcie i zakres genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

rodzaju, w średniowieczu katalogi władców i możnych feudałów, później kroniki i tablice genealogiczne...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

czy władców. Kronika  - utwór przedstawiający przeszłe lub współczesne wydarzenia, zazwyczaj w porządku...

średniowiecze w Polsce, wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3157

byli najczęściej duchowni. Na tle tych początkow trzeba wyróżnić tekst: Kronika Polska Galla Anonima (świadczący...