Kredyt konsumpcyjny - strona 19

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

kredytu konsumpcyjnego Poza bankowe instytucje pośrednictwa kapitałowego: firmy ubezpieczeniowe fundusze...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

kredytu konsumpcyjnego Poza bankowe instytucje pośrednictwa kapitałowego: firmy ubezpieczeniowe fundusze...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi: – stanowiącymi naleŜności z tytułu poŜyczek i kredytów...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 2758

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Pytania z bankowości 100 stron

 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751

W niniejszej notatce spotkać można takie pojęcia jak: zmiany w systemie bankowym, ustawa prawo bankowe i ustawa o NBP, bank centralny, bank komercyjny, bankowy fundusz gwarancyjny, instytucje pośrednictwa finansowego. Dalej opisana została konkurencja banków w postaci organów: towarzystwa ubezp...

Pieniądz i polityka monetarna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2653

Pieniądz – powszechny ekwiwalent wartości; wszystko to co jest powszechnie akceptowane jako środek regulacji zobowiązań. Funkcje pieniądza: Miernika wartości – pieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża je w cenie; pieniądz staje się jednostką obrachunkowa i pełni ...

Media w Polsce

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1995

. Nie udało się: kredyty konsumpcyjne zostały przejedzone inwestycyjne nie przyniosły zakładanych zysków...