Kredyt konsumpcyjny - strona 18

Rachunkowość bankowa mgr. K. Delebis-Kwoka

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4914

Dokument ma 50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawy prawne, dokumentacja w rachunkowości bankowej, zasady rachunkowości, rodzaje kont księgowych, konto księgowe a rachunek bankowy, zasady prowadzenia księgowości w bankach, polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, zasady rachunkowo...

Rachunkowość bankowa - wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2800

Wykłady zawierają: podstawy prawne, zasady rachunkowości, ustawę o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie, rozliczanie depozytów, ewidencja lokat międzybankowych, zasady kredytowania, ewidenc...

Bankowość - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 6958
Wyświetleń: 13517

przez ostatecznych odbiorców - spełniają ją kredyty konsumpcyjne i inwestycyjne, które mają na celu powiększenie...

Pieniądz i polityka monetarna - Bank Centralny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1582

Dodatkowo można znaleźć informacje dotyczące tematu: polityka monetarna, podaż pieniądza, Bank Centralny, przebieg i kierunki impulsów monetarnych, operacje otwartego rynku. Pieniądz - powszechny ekwiwalent wartości; wszystko to co jest powszechnie akceptowane jako środek regulacji zobowiązań. ...

Polityka monetarna - pojęcia, opracowanie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Mateusz Folwarski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4571

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: teoria pieniądza ostrożnościowego, agregaty pieniądza, podaż pieniądza, polityka monetarna, funkcje banku centralnego, impulsy monetarne, baza monetarna, instrumenty wywołujące impulsy, koncepcja płynnych zasobów, koncepcja dostępności kredytów, konce...

Otoczenie banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 966

kredytowi oferujący kredyty konsumpcyjne, SKOK´i oferujące dogodniejsze pożyczki i Pocztę Polską oferującą...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

kredytu konsumpcyjnego Poza bankowe instytucje pośrednictwa kapitałowego: firmy ubezpieczeniowe fundusze...

Kredyty bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

formy kredytu; kredyt w rachunku bieżącym; kredyt w rachunku kredytowym; kredyt dyskontowy; kredyt...