Krawężnik - strona 8

Rusztowania stojakowe z rur

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie i krawężniki. Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać...

Opis techniczny-odwodnienie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maciej Wrzosek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

krawężników przy kolektorze 1 oraz pośrodku parkingu dla kolektorów bocznych. Ilość wpustów została...

Prace na wysokości-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15...

Badanie piaskowca - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

, budownictwo inżynierskie mostowe i wodne, krawężniki, znaki i słupy, kostka i brukowiec, kruszywa drogowe...

Tunel drogowy projekt - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Andrzej Henryk Batog
 • Budownictwo podziemne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

. W celu odwodnienia zastosowano rury spustowe z PCV Vipro ∅200 znajdujące się przy krawężnikach...

Skały- ćwiczenia

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

odporności na działanie mrozudrogownictwo - jako kostka, tłuczeń , krawężniki i słupki - skały o dużej...

Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. dr hab. Urszula Kęsik
 • Materiały budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2443

. Zastosowanie: krawężniki, kostka brukowa, stopnie schodowe, płyty chodnikowe, płyty okładzinowe, kamień...